Cloby Informàtica Mancor de la Vall Balears, Illes

Ofereixen multitud de possibilitats de negoci

05/09/2016


Per crear una app, només hauràs de tenir una   idea diferent al que s'ofereix actualment   o bé buscar algun buit o nínxol de mercat en el qual apreciïs que   falta alguna solució per resoldre alguna dificultat, problema o necessitat inherent   al qual puguis dirigir-te i després buscar un desenvolupador tecnològic que sigui capaç de convertir aquesta solució en una aplicació mòbil   capaç de resoldre aquest problema o necessitat.

Posteriorment hauràs de   dissenyar una estratègia   per convertir el mercat escollit en descàrregues i usuaris de l'aplicació per assegurar l'èxit del servei que ofereix l'app. Es pot crear una app bé per resoldre un problema per a clients i usuaris, que pots comercialitzar o bé oferir-la de forma gratuïta i monetizarla (mitjançant publicitat In App, la fidelització i compres posteriors del client, funcions Premium), o bé per aspectes de gestió del negoci, com millorar l'eficiència i estalviar i abaratir costos. Alguns exemples serien el control de mercaderies, pagaments a proveïdors, control de treballadors i un llarg etc.